เกี่ยวกับเรา


"เดินทางกับเราออกกรุ๊ปแน่นอน"

บริษัท เกรท เอ้าท์ดอร์ ทราเวล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจเป็น Wholesale travel agency โดยบริษัทเป็นหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดทัวร์นำเที่ยวทั่วโลก จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการจัดกรุ๊ปทัวร์ตามความต้องการ GOD FUNNY เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพให้กับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า โดยมีเป้าหมายให้ GOD FUNNY เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าในด้านการนำเสนอแพคเกจท่องเที่ยวรวมถึงการบริการที่คุ้มค่า ตรงกับความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด โดยเน้นย้ำจุดเด่นของบริษัทคือเป็นผู้นำทางด้านการบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งพร้อมให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อความสุขของลูกค้า


ธุรกิจหลักของบริษัท
  • จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน • ผลิตและจำหน่ายทัวร์แบบหมู่คณะ
  • จำหน่ายแพคเกจทัวร์ (ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม + รถรับส่ง)
ข้อมูลบริษัท
  • ทุนจดทะเบียน 3,000,000 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105554104010 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105554104010 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06574 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ช่องทางการติดต่อบริษัท

Greatoutdoor2011@hotmail.com

094 445 6566, 089 163 6495

greatoutdoortravel

@greatoutdoor

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574